Возведение сейсмостойких зданий

Сипаттама: Жер сілкіністері туралы негізгі ұғымдар және олардың сипаттамасы. Сейсмикалық аудандастыру және ықшамдау. Жер сілкінісінің күші мен қарқындылығын бағалау. Ғимараттардың жіктелуі. Сейсмикалық аудандарда тұрғызылатын ғимараттардың көлемдік-жоспарлау шешімдері, сейсмикалық аудандарда ғимараттарды жобалау және салу кезіндегі ерекшеліктері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер