Проектирование предприятий строительных материалов

Сипаттама: Курстың мақсаты-студенттердің құрылыс материалдары мен бұйымдарын өндіру бойынша кәсіпорындарды жобалаудың теориясы мен практикасын меңгеру, сонымен қатар құрылыс материалдары мен бұйымдарын өндіру бойынша цехтар мен зауыттардың курстық және дипломдық жобаларын орындауға студенттерді дайындау болып табылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Прогрессивті дамыту мен заманауи жабдықтармен негізінде қолданыстағы кәсіпорындардың, кәсіпорындарды қайта жаңарту мен қайта жабдықтауға жобалар жасау мәселелерін шешу үшін бакалаврларды дайындау.
Міндет
  • Студенттің танымдық іс әдістерін жетілдіруге бағытталған пәннің мәлімдемесі, шығармашылық көзқарас және кәсіби пайдалану әзірлеу, жаңа стандартты емес шешімдер іздеуге дамыту.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Орналасу және технологиялық жабдықтарды есептеу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Есептеу және заманауи бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану, сәулеттік жобалау және өнеркәсіптік ғимараттар үшін құрылымдардың қазіргі заманғы түрлерін негіздерін қоса алғанда, құрылыс өндірісі желілері компанияларының, жобалау әдістері.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Құрылыс материалдары мен құрылыс өндірісінің барлық кезеңдерінде шикізат пен өнімдерді сапасын бақылау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Сөйлеу этикетін ережелерін пайдалану, диалог құру, мемлекеттік тілде, шетел тілінде және халықаралық қарым-қатынас тілінде диалогтар құру, мәтінді аудару, анотация, реферат жасау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Оңтайландыру технология бағыттары мен материалдарды, бұйымдар мен құрылымдарды қасиеттерін таңдау жалпы принциптерін дайындау, нақты өндіріс тұрғысынан қалыптасқан мен материалдарды өндіру немесе құрамы процесі параметрлерін түзету бойынша іс-шаралар жүзеге асыру және өнім сапасын жақсарту.
Негізгі әдебиет
  • 1 Баженов Ю.М. Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий 2. Баженов Ю.М. Технология бетона. 3. Общесоюзные нормы технологического проектирования предпритий 4 Технические журналы 5. ИНтернет