Проектирование энергоэффективных зданий

Сипаттама: Пән түрлі климаттық аймақтардағы энергия тиімді ғимараттарды жобалау ерекшеліктеріне арналған. Дәстүрлі және баламалы энергия көздері; қазіргі заманғы энергия үнемдеуші жылу оқшаулағыш материалдар, құрылыстағы энергия тиімді және энергия үнемдеуші технологиялар; энергия үнемдеудегі әлемдік тәжірибе қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер