Основы расчета строительных конструкций

Сипаттама: Пәннің мақсаты құрылыс құрылымдардың ғылыми негіздері саласындағы теориялық және тәжірибелік білім алушыларға ие болу. Пәннің мақсатына жеткізудің негізгі міндеттері: құрылыс құрылымдарын зерттеу; құрылыс құрылымдардың есептеу негіздерін зерттеу; нормативтік әдебиеттерді пайдалану дағдыларын дамыту; құрылыс құрылымдарын, негіздерін есептеу және жобалау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер