Коллоидная химия

Сипаттама: Фазалардың бөліну шекарасында пайда болатын дисперсиялық жүйелер мен беттік құбылыстарды, адгезияны, адсорбцияны, сулауды, коагуляцияны, электрофорезді, беттік құбылыстардың термодинамикасын, баз адсорбциясын, дисперсиялық жүйелердің түзілуі мен тұрақтылығын, олардың молекулалық-кинетикалық, оптикалық және электрлік қасиеттерін, дисперсиялық құрылымдардың физика-химиялық механикасын зерттейді.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер