Испытание строительных конструкций

Сипаттама: Конструкцияларының әртүрлі түрлерін сынау бойынша теориялық және практикалық дағдыларын қалыптастырады; нормативтіқ базаның, нәтижелерді бағалау және сынақ жүргізу әдістерінің құралдарының және түрлерінің білімін береді. Құрылыс конструкцияларын сынау бойынша отандық және шетелдік тәжірибені зерделейді; қолданыстағы нормаларға сәйкес сынақ нәтижелерін өңдеу мен ресімдеуге үйретеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Құрылыс конструкцияларын сынау саласында кәсіби құзыреттіліктер беру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Құрылыс конструкцияларының физикалық-механикалық қасиеттерін анықтау бойынша стандартты сынау әдістерін білу және түсіну.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Құрылыс конструкцияларының сапасын бақылау үшін Бақылау-өлшеу және сынау техникасын қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Құрылыс конструкцияларын сынау нәтижелерін бағалай білу.