Технология производства и контроль качества металлических и деревянных конструкций

Сипаттама: Студент негізгі металл және ағаш құрылымдарын алудың технологиялық процестерін зерттейді. Оларды алу және сапаны бақылау принциптерімен, технологиялық операциялармен және жабдықпен танысады. Технологиялық процестердің жұмыс істеуін ұйымдастыру үшін қажетті білімді, технологиялық карталарды әзірлеу, есеп жүргізу дағдыларын меңгереді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Металл және ағаш конструкцияларының сапасын бақылау және өндіріс технологиясын терең білетін маманды дайындау
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Негізгі металл және ағаш конструкцияларын өндірудің технологиялық процестері мен режимдері, технологиялық процестерді басқару тәсілдері, өнімді сынау және қабылдау ережесі.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Технологиялық процестердің жұмыс істеуін ұйымдастыру және сапаны бақылау әдістерін меңгеру, технологиялық карталарды әзірлеу, есептерді жүргізу дағдысын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білім алу дағдыларын меңгеру.