Сертификация услуг

Сипаттама: Қызметтердің сертификаттауын жүргізу бойынша теориялық және практикалық дағдыларды қалыптастырады. Қызметтердің түрлері мен сапа көрсеткіштерін, қызметтерді сертификаттау технологиясын, сертификаттау схемасын зерттейді. Пәнді оқу нәтижесінде студент қызметтерді сәйкестендіруді жүргізу және сертификатталатын қызметтердің нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растау; тиісті құжаттарды рәсімдеу дағдыларын меңгереді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Қызметтердің сертификаттауын жүргізу бойынша теориялық және практикалық дағдыларды қалыптастырады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • қызметтердің түрлері мен сапа көрсеткіштерін, қызметтерді сертификаттау технологиясын, сертификаттау схемасын біледі.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • қызметтерді сәйкестендіруді жүргізу және қызметтердің нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растау; тиісті құжаттаманы ресімдеу дағдыларын меңгерген.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • іскерлік этика нормаларын сақтайды, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын біледі, қоғамдық пікірге негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білім алу және магистратурада білімін жалғастыру дағдыларын меңгерген.