Основы измерения в строительстве

Сипаттама: Құрылыстың сапасын қамтамасыз ету үшін мемлекеттік стандарттарда көзделген құрылыстарды орналастыру және тұрғызу кезінде геометриялық параметрлерді қатаң сақтау қажет. Кәсіпорындарда және құрылыс ұйымдарында өндіріс процесінде геометриялық параметрлердің дәлдігін бақылау дағдысы болуы қажет. Өлшеулер қолданыстағы стандарттардың талаптарына сәйкес жүргізіледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер