Управление качеством

Сипаттама: Халықаралық ISO стандарттары негізінде сапаны басқару саласындағы қызмет принциптері, сапаны бақылау және басқару құралдары, статистикалық бақылау және процестерді басқару әдістері; сапаға шығындар құрылымы; өнімнің өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде сапаны басқарудың негізгі құралдары.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер