Контроль качества работ и продукции

Сипаттама: Сапаны бақылау саласындағы негізгі ұғымдар; сапаны бақылау түрлері; сапаны бақылау объектілері; сапаны бақылауды құқықтық, нормативтік және метрологиялық қамтамасыз ету; сапаны бақылау әдістері; құрылыстағы жұмыс сапасын бақылау; құрылыс индустриясы өнімінің сапасын бақылау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер