Математический анализ 2

Сипаттама: Келесі бөлімдерден тұрады: бір айнымалы функцияны интегралды есептеу және оның қосымшалары. Еселік интегралдар. Сандық және функционалдық қатарлар. Негізделген математикалық қорытындылар әдістердің жеткілікті ортақтығын, қосымшалардың кеңдігін және математиканың негізгі бөлімдерінің нарықтық экономиканың барлық салаларына терең өзара енуін қамтамасыз етеді.

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер