Численные методы анализа и алгебры

Сипаттама: Сызықтық теңдеулерді шешудің дәл және итерациялық әдістері. Сызықтық теңдеулерді шешудің итерациялық әдістері. Меншікті мәндерді және матрицаның меншікті векторларын табу. Алгебралық және трансценденттік теңдеулерді шешудің итерациялық әдістері. Функцияны интерполирлеу. Интегралдарды жуықтап есептеу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер