Теория информации и кодирования

Сипаттама: Ақпарат ұғымы, энтропия. Байланыс жүйелері. Дискретті көздер. Өзара Ақпарат және оның қасиеттері. Дискретті көзді тең және тең емес ұзындықтағы кодтармен кодтау есебі. Ақпаратты сығу. Дискретті арналар және олардың қасиеттері. Арнада ақпаратты беру жылдамдығы. Арнаның өткізу қабілеті. Жадсыз арна үшін Шеннон кодтаудың тура теоремасы. Шеннон кодтау теоремасын қолдану. Бөгеуілге төзімді кодтау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер