Математическая логика и дискретная математика

Сипаттама: Аксиоматикалық жиындар теориясының негізгі ұғымдары. Секвенция түріндегі пікірлерді есептеу. Толымдылық туралы Теорема, басқа да аксиоматизация. Предикаттарды тар есептеу, кванторлар. Модельдер, орындау қабілеті, жалпы мәні. Модельдердің бар болуы туралы Теорема. Мальцевтің ықшамдық теоремасы.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер