Система управления базами данных

Сипаттама: Деректер модельдері: иерархиялық, желілік және реляциялық. Деректер қорын жобалау; жобалаудың негізгі принциптері. Деректер қорының сипаттамасы. Деректер қорының логикалық және физикалық құрылымы. Деректер қорының құрылымдарын жобалау құралдары; жіктелуі және салыстырмалы сипаттамасы, ДББЖ базалық түсініктері. Деректерді манипуляциялау принциптері мен әдістері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер