Современные численно-аналитические пакеты для решения сложных инженерно-физических задач

Сипаттама: Аналитикалық бағдарламалау және деректерді өңдеу негіздері. Компьютерлік алгебра жүйелері. Maple пакеті, mathematica пакеті, ANSYS, COMSOL Multiphysics. Maple, mathematica ANSYS және COMSOL Multiphysics төрт сандық-аналитикалық пакеттердің салыстырмалы талдауы. Сандық-аналитикалық пакеттердің көмегімен жүйелерді модельдеу және есептеу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер