Теория игр и исследование операций

Сипаттама: Операцияларды зерттеудің математикалық моделі. Ойын модельдері даулы жағдайларда операцияларды зерттеу құралы ретінде. Операцияларды зерттеудегі сызықтық оптимизациялық модельдер. Бүтін сызықты бағдарламалау модельдері мен әдістері. Операцияларды зерттеудегі сызықты емес оптимизациялық модельдер. Ойын теориясына кіріспе: классификация, мысалдар. Стратегияның соңғы санымен ойындарды шешу әдістері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер