Основы моделирования в ComsolMultiphysics

Сипаттама: COMSOL Multiphysics сандық моделдеу пакетінің мүмкіндіктерімен танысу. Есептеу моделін құрудың қадамдық процедуралары және қосымшалармен жұмыс. Газ және сұйықтық ағындарының қатты денелермен және құрылымдармен өзара әрекеттесуін модельдеу (Fluid-Structure Interaction, FSI). FSI-модельдеуге әкелетін есептер және COMSOL Multiphysics олардың есептік моделін құру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер