Web технологии

Сипаттама: Мақсаты-Интернет желісінде сайттарды әзірлеу үшін мамандар дайындау. Ғаламдық желілерді ұйымдастыру және қызмет етудің негізгі принциптерін, негізгі сервистердің тағайындалуы мен сипаттамаларын, Интернет желісінің архитектурасын, желілік хаттамаларды, бөлінген құрылымдарды ұйымдастыруды зерттеу. Web – сайттарды жобалау дағдыларын меңгеру, скриптермен, фреймворкалармен, белгілеу тілдерімен және каскадтық стиль кестелерімен жұмыс істеу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пәннің мақсаты: студеттерде веб-бағдарланған ақпараттық жүйелерді әзірлеу үшін қазіргі заманғы WWW технологиялар, әдістер және аспапты құралдармен жұмыс жасау бойынша теориялық білімді, практикалық машықты қалыптастыру болып табылады.
Міндет
 • веб-бағдарламалаудың негізгі концепциясы мен әдістерін таныстыру;
 • веб-ресурстарды жасау үшін қазіргі заманғы бағдарламалау тілдерін қолдану бойынша практикалық машықты қалыптастыру;
 • оқытылған технологияларды қолдана отырып веб-сервистер, сайттар, порталдарды құру барысында білім алушының дербес жұмыс жасау қабілетін дамыту.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Web-желілер жұмыс жасаулардың теориялық негіздері
 • Web-желілер негізгі стандарттар
 • Web-қосымшаларға әзірлеуге негізгі тұрғылар
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • HTML, CSS, Javascript қолдануымен Web-қосымшалар әзірлеу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Есепке алумен әлеуметтік, кәсіби және әдеп позициялар өз кәсіби қызмет мән және зардаптар туралы пікірлер қалыптастыру керек
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • АТ жобаларға және басқа түрлерге шеңберлерде іскер өзара әрекеттесу үшін коммуникациялар дағдылары
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жаңа білімдерге және білулерге жаттығу қызметте дербес алуға және қолдануыға себепші болатын үйренулер дағдылар
Негізгі әдебиет
 • Храмцов П.Б., Брик С.А., Русак А..М., Сурин А.И. "Основы Web-технологий", М, Интернет-Университет Информационных Технологий. 2006г;
 • Брайан Хоган HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам нового поколения. – Питер, 2014
 • Шкляр Л., Розен Р. Архитектура веб-приложений – Эксмо, 2010