Дифференциальные уравнения

Сипаттама: 1 ретті дифференциалдық теңдеулер. Қисық сызықты интегралдың кейбір қолданулары жол беретін төмендету. Сызықтық біртекті және біртекті емес теңдеулерді шешу құрылымы. Вариация әдісі еркін тұрақты. Сызықты дифференциалдық теңдеулер жүйесі және оны шешудің негізгі әдістері. Екінші ретті сызықтық теңдеудің жиектік есебі. Орнықтылық теориясының негізгі ұғымдары. Бірінші ретті Жеке туындылар теңдеулері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер