Механика сплошной среды

Сипаттама: Координаттарды түрлендіру. Базистік векторлар. Тұтас ортаның кинематикасы. Сақталу заңдары. Феноменологиялық термодинамика. Тұтас ортаның қарапайым модельдері. Сұйық және газ механикасы. Серпімділік теориясы.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер