Основы математического моделирования

Сипаттама: Математикалық модельдерді құрудың негізгі өлшемдері. Табиғаттың іргелі заңдарынан алынатын модельдер. Вариациялық принциптерге негізделген математикалық модельдер. Модельдер иерархиясы. Математикалық модельдер арасындағы ұқсастықтар. Кейбір қиын қалыптасатын объектілердің модельдері. Күрделі нысандарды математикалық модельдеу. Тұтас орталарды модельдеу. Математикалық модельдерді зерттеу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер