Обработка информации

Сипаттама: Пән келесі бөлімдерден тұрады: ақпаратты өңдеу процесі, жоспарлы мазмұнын өзгерту немесе ақпаратты ұсыну нысандарын, Орындаушы өңдеу. Өңдеу нәтижесі. Кіріс ақпарат. Шығу ақпарат. Беру сыртқы ортада. Көздері кіріс ақпарат. Тұтынушылар шығыс ақпарат. Алгоритмдер, ақпаратты өңдеу. Аналогтық, сандық ақпарат. Ақпаратты кодтау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Мақсаты - қамтамасыз ету маман меңгерген ақпарат көздерінде, түрлендіру ақпарат және оны өңдеу әдістері.
Міндет
  • Пән қамтиды міндеттері: -түрлері аналогты ақпарат; -түрлері сандық ақпарат; -ақпаратты кодтау: -екілік кодтау жүйесі. -аналогтық-цифрлық түрлендіру; -цифроаналоговое түрлендіру; сапа көрсеткіштері ақпаратты өңдеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • медициналық техника мен техникалық құралдардың сериялық үлгілерінің әрекет ету принциптерін, техникалық сипаттамаларын, конструктивтік ерекшеліктерін білу және түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • медициналық техниканы тексеруді, калибрлеуді, жөндеуді жүзеге асыру;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • пациенттер мен қызметкерлер үшін оларды қауіпсіз қолдануды ескере отырып, медициналық жабдықтар мен олардың элементтерін пайдаланудың сенімділігін талдау және болжау қабілет
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • ғылыми зерттеулер мен медициналық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету үшін ұжымның жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • медициналық техникаға қызмет көрсету дағдыларын үйрену және меңгеру работоспособность;
Негізгі әдебиет
  • 1. Zamorano J.L. The ESC Textbook of Cardiovascular Imaging. Springer, 2010. - 648 p. 2. Медицинские приборы. Разработка и применение. Ред. И.В. Камышко. М: Медицинская книга, 2004. - 720 с., ил. 3. Бердников А.В., Семко М.В., Широкова Ю.А. Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы. Часть 1. Тех. методы и аппараты для экспресс-диагностики. Казань, 2004. - 176 с. 4. Joseph D. Bronzino, Donald R. Peterson. Biomedical Engineering Handbook, 4th Edition. CRC Press, 2015. – 5430 p. 5. Кореневский Н.А., Попечителев Е.П. Биотехнические системы медицинского назначения. Учебник. Старый Оскол: ТНТ, 2016. 688 с. 6. Кореневский Н.А., Юлдашев З.М. Проектирование биотехнических систем медицинского назначения. Проектирование средств оценки состояния биообъектов. Учебник. Старый Оскол: ТНТ, 2017. 470