Электронная измерительная техника

Сипаттама: «Электронды техникасының негіздері» курсы жоғарғы оқу орындарындағы студенттер үшін міндетті пән болып табылады және профильді пән ретінде енгізілген.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Жалпы техникалық сипаттағы және ғылыми білімды тереңірек оқыту, жоғарғы дәрежелі білімнің негізі ретінде;
Міндет
  • Схемотехниканы және электірлі өлшеу аспаптарының байланысу құрылыс түрлерін және микропроцессорлар мен микроконтроллердің қатысуымен қарастыру;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Орта және үлкен дәрежелі интеграциалы өлшеу аспаптарында, микропроцессорлы жүйелерде, автоматты басқару жүйелерінде, сандық электронды байланысу құрылыс түрлерін және мүмкіндіктерін қарастыру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Өлшеу аспаптарында және автоматты жүйелерде қолданылатын схемотехниканы, қаситеттерін және сол интегралды схема параметрлерін зерттеу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Студенттің пәнді оқу барысында алған білімдерін өздері қолдануға және тереңірек оқуға үйрету.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Анализ жасауда және өлшеу аспаптарымен жұмысты компьютерлік программаларды қолдану арқылы жолдарын дамыту.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Өлшеу жасау кезінде өлшеу аспаптарын қолдану жолдарын дамыту.
Негізгі әдебиет
  • 1. Орнатский. П.П Автоматические измерения и приборы. Киев. Вища школа, 2000. 2. Ратхор Т.С. Цифровые измерения. Методы и схемотехника. –М.: Техносфера, 2004.