Монтаж и эксплуатация приборов и систем

Сипаттама: Автоматтандыру және басқару жүйелерін монтаждау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері қарастырылады. Аспаптар мен монтаждық құралдар мен механикаландыру құралдары, монтаждау жұмыстарын жүргізу кезіндегі техникалық құжаттама, микропроцессорлық құрылғыларды монтаждау, қалқандарды, Автоматтандыру және басқару жүйелерінің пульттерін монтаждау, жүйелердің электр сымдарын монтаждау, қалқандар мен пульттарда атқарушы және реттеуші құрылғылар мен басқару аппаратурасын монтаждау, микропроцессорлық техникаға қызмет көрсету, монтаждау процесінде автоматтандыру құралдары мен жүйелерінің сенімділігін арттыру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Автоматика жүйелері мен аспаптарды тексеру, жөндеу, құрастыру өндірісі бойынша студенттерді теориялық және іс-тәжірибелік жақтарынан дайындық.
Міндет
  • Студент білу қажет: -автоматты басқару жүйесінің құрастыру негіздерін; -жөндеу жұмыстарының құрамы мен ұйымдастыруын; -автоматты басқару жүйесін қолдану әдістерін.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Автоматика жүйелері мен аспаптарды іске келтіруді, орнату мен тандаудын техникалық шарттарын, талаптарын техникалық білікті құрау.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Білу қажет: -нормалы-техникалық және мәліметт беретін құжаттармен қолдана білу;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Пәнді оқу барысында студент білу қажет: -мамндықтын сферасындағы пәннің рөлі мен білім орнын, маманнын қоғамдағы деңгейін білу қажет;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Аспап жасау аумағындағы жаңа жетістіктер мен дамуы.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Белгілі қондығылардын техникалық сипаттамалрына, пайдалану нұсқауларына сәйкес автоматтандыру жабдықтарын жөндеп келтіру.
Негізгі әдебиет
  • 1 Клюев А.С. и др. Наладка систем автоматического регулирования и автоматических регуляторов. М. : Энергоатомиздат. 2000. 2 «Наладка средств автоматизации и автоматизированных систем регулирования.» Под ред. А. С.. Клюева. М. :2003