Основы информационно-измерительных технологий

Сипаттама: «Ақпараттық-өлшеу технологиясының негіздері» пәнінің мақсаты - студенттерді метрология, ақпараттық-өлшеу техникасы мен технологиясы, өлшеу және басқару процестерін талдау және синтездеудің негізгі ұғымдарына теориялық және практикалық оқытуды қамтамасыз ету.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Метрология, ақпараттық-өлшеу техникасы және технологиясы, өлшеу және бақылау процестерін талдау және синтездеуге студенттердің теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз ету болып табылады.
Міндет
  • Ақпараттық-өлшеу техникасы мен технологиясының негізгі концепцияларын және жалпы философиялық және логикалық тұжырымдамалармен, өлшеу және бақылау әдістерімен, сигналды түрлендіруге арналған өлшеу әдістерімен, аналогты және цифрлы өлшеу құралдарының құрылымы, олардың сипаттамалары, өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістері туралы білу. Өлшеу құралдарының метрологиялық және басқа да сипаттамаларын, өлшеу және бақылау нәтижелерінің дәлдігі мен сенімділігін бағалауға мүмкіндік беру.
Негізгі әдебиет
  • 1. Алиев Т.М., Тер-Хачатуров А.А. Измерительная техника: Учебное пособие для техн.вузов.-М.: Выс.шк., 1991-384с. 2. Закон республики Казахстан «О единстве измерений». 3. Клаассен К.Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной технике. М.: Постмаркет, 2002-352с. 4. Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и технические средства измерений. М.: Высшая школа, 2002-205с.