Микроконтроллеры в системах управления

Сипаттама: Бұл курста микроконтроллерлер теориясы негіздері баяндалады, олардың архитектурасын бағалау және таңдау әдісі сипатталады. Atmel megaAVR отбасының заманауи 8-биттік микроконтроллері және Atmel SAM3S отбасының 32-биттік микроконтроллері (Cortex-M3 ядросы) қарастырылған. Сондай-ақ ол микроконтроллерлер бағдарламалау негіздерін және оларға негізделген басқару құрылғыларын құру принциптерін талқылайды. UART, SPI, I2C және басқаларының интерфейстері қарастырылады, ақпаратты аналогтан цифрлық формаға және керісінше түрлендіруге қатысты мәселелер қозғалды. FreeRTOS мысалында нақты уақыттағы операциялық жүйелермен танысу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Басқару және басқару сұлбаларындағы микроконтроллерді қолдану аясын көрсету, микроанотроллердің даму этаптарын көрсету;
Міндет
  • Микроконтроллерлердің құрылымын және құрастыру принципін, микроконтроллерлердің базасында электронды құрылғылардың әдістері мен автоматты басқаруының жүйесін, программалардың тузету еңгізу әдістерін білу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Микроконтроллерлердің құрылымын және құрастыру принципін, микроконтроллерлердің базасында электронды құрылғылардың әдістері мен автоматты басқаруының жүйесін, программалардың тузету еңгізу әдістерін білуге;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Микроконтроллерлердің құрылымын және құрастыру принципін, олардың параметрлерін, базасында электронды құрылғылардың әдістері мен автоматты басқаруының жүйесін, программалардың тузету еңгізу әдістерін білуге.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Микроконтроллерлер үшін программаларды құруды және түзету еңгізуді білу, эксплуатация үрдісі кезінде микроконтроллерлер базасында электронды құрылғылардың және автаматты басқару жүйесіне түзетуді еңгізуді қамтамасыз ету.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Микроконтроллер базасындағы автаматты басқару құрылғыларын және электронды сұлбаларын құрастыру кезінде, микроконтроллерлер үшін бағдарлама құруды және түзету еңгізуде практикалық тәсілдерді алу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Микроконтроллердің бағдарлама жасау ортасын және бағдарламаны түзету еңгізуді оқу;
Негізгі әдебиет
  • 1.Новиков В.Ю. Скоробогатов П.К. Основы микропро- цессорной техники. –М.: Интернет-университет, 2003 2. Баранов Н В. Применение микроконтроллеров AVR. – М.: Додэка ХХI, 2004.