Программирование IBM PC совместимых контроллеров

Сипаттама: Пән таңдау курсының базалық пәндеріне жатады. Пәнде с++ тілінде бағдарламалау негіздері, объектілі-бағытталған бағдарламалау технологиясы, Microsoft Visual Studio.Net бағдарламалық өнімдерін өңдеу ортасы оқытылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Игеру мақсатында пән зерттеу болып табылады бағдарламалау негіздерін оқып үйрену С++тілінде
Міндет
  • студенттерді білім алушылардың қазіргі заманғы медиа әзірлеу және программалау тілдерін оқып үйрену
  • үйрену технологиясының негіздері, бағдарламалау С++тілінде
  • меңгеру әдістері бағдарламалық қамтамасыз ету IBM PC үйлесімді контроллеров қазіргі ортада бағдарламалау Visual Studio
  • оқылатын білім алушылардың дағдылары бағдарламалық басқарудың " электрондық құрылғылармен, орындалған негізінде микроконтроллерных плат