Программирование микроконтроллеров в клинико-лабораторных исследованиях

Сипаттама: Пән мынадай рзделы:Түрлері микроконтроллерлердің?. Микроконтроллерлер РІС және AVR. Бағдарламалау микроконтроллерлер AVR және РІС. Программаторы. Тігу. әдеб. Төлемақы "Ардуино". Бағдарламалау тілдерін оқып үйрену. Тілдер микроконтроллерлердің С/С++ және ассемблер. Артықшылықтары мен кемшіліктері тілдерді.. Әмбебап тілі С++, оның артықшылықтары салыстырғанда ассемлером.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Мақсаты - оқыту технологиялары бағдарламалау С++.
Міндет
  • Курстың міндеттері оқыту. -Типтері микроконтроллерлердің?. -Микроконтроллерлер РІС және AVR. -Бағдарламалау микроконтроллерлер AVR және РІС. -Тігу.әдеб. -Бағдарламалау тілдерін оқып үйрену. -Тілдер микроконтроллерлердің С/С++ және ассемблер. -Артықшылықтары мен кемшіліктері тілдері
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • медициналық жабдық параметрлерін есептеу алгоритмдері мен бағдарламаларын, материалдарды, компоненттерді, жабдықтарды тиімді пайдалануды ұйымдастыруды түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • медициналық техника параметрлерін зерттеу және есептеу, зерттеу жүргізу әдістемелерін және зерттеу нәтижелерін өңдеу алгоритмдерін құру;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • медициналық техника параметрлерін зерттеу және есептеу, зерттеу жүргізу әдістемелерін және зерттеу нәтижелерін өңдеу алгоритмдерін құру;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • ағылшын тілін меңгеру, халықаралық ортада жұмыс істеуге қабілетті болу, халықаралық конференцияларды, симпозиумдарды, форумдарды лингвистикалық қолдауды ұйымдастыру;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • медициналық техникаға қызмет көрсету дағдыларын үйрену және меңгеру работоспособность;
Негізгі әдебиет
  • 1. Richard C. Dorf (Ed.) The Electrical Engineering Handbook: Sensors, Nanoscience, Biomedical Engineering and Instruments. 1st Edition. CRC Press, 2016. – 392 p. 2. Kutz M. Biomedical Engineering and Design Handbook, Volumes I and II. 2 edition. - McGraw-Hill Professional: 2009. - 1600 p. 3. Биомедицинская измерительная техника: Учеб. пособие для вузов/Jl.В. Илясов. - М.: Высш. шк., 2007. - 342 е.: ил. ISBN 978-5-06-005535-1 4. Бердников А.В., Семко М.В., Широкова Ю.А. Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы. Часть 1. Тех. методы и аппараты для экспресс-диагностики. Казань, 2004. 176 с.