Типы и характеристики микроконтроллеров

Сипаттама: Микроконтроллер-бір кристалда процессор, ОЗУ және (немесе) ПЗУ функцияларын үйлестіретін сыртқы құрылғыларды басқаруға арналған микросхема. Шын мәнінде, бұл қарапайым тапсырмаларды орындауға қабілетті бір кристалды компьютер. Қазіргі заманғы микроконтроллерде тұтас жиынтықтың орнына бір микросхемада салынған кең мүмкіндіктері бар қуатты есептеу құрылғысын пайдалану оның базасында салынған құрылғылардың мөлшерін, энергия тұтынуын және құнын айтарлықтай төмендетеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Мақсаты-маманды медициналық техниканы әзірлеу, құрастыру, өндіру, пайдалану, жөндеу, сервистік қызмет көрсету, сараптау және сертификаттау саласында инженерлік біліммен қамтамасыз ету.
Міндет
  • - Сыртқы құрылғыларды басқаруға арналған микроконтроллер-микросхема; - МК функциялары; - МК-бір кристалды компьютер; - ӘК орындайтын міндеттері; - Заманауи микроконтроллерлерді қолдану; - Әртүрлі құрылғыларды және олардың жекелеген блоктарын басқаруда қолданылады, мысалы, аналық платада, диск жүргізгіш контроллерлер, калькуляторлар, кір жуғыш машиналар, микротолқынды пештер және т. б.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білуге саласындағы озық тәжірибені әзірлеу, медициналық аспап жасау; Түсіну ұйымдастыруды тиімді пайдалану, материалдарды, компоненттерді, жабдықтарды, алгоритмдер және бағдарламаларды есептеу параметрлерін медициналық жабдықтар; Білуге негізгі принциптері, жедел басқару, персоналды басқару, сапасын білу әдістері инновациялық менеджмент;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Зерттеу есептеуге параметрлері медициналық техниканы құрастыру әдістемесі, зерттеулерді жүргізу және өңдеу алгоритмдерін зерттеу нәтижелерін; Жобалау, құрастыру және пайдалануға арналған аспаптар мен медициналық жабдықтардың қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, пациенттер мен персонал;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Р13: медициналық техникаға қызмет көрсету тәжірибелері мен зерттеулерінің мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру, міндеттерді шешу нұсқаларын әзірлеу және талдау, салдарларын болжау; Р14: пациенттер мен қызметкерлер үшін оларды қауіпсіз қолдануды ескере отырып, медициналық жабдықтарды және олардың элементтерін пайдаланудың сенімділігін болжау қабілеті.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ағылшын тілін меңгеру, халықаралық ортада жұмыс істеуге қабілетті болу, халықаралық конференцияларды, симпозиумдарды, форумдарды лингвистикалық қолдауды ұйымдастыру;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Р19: медициналық техниканың жаңа үлгілерін, оның жұмыс принциптерін зерттеу, жұмысқа қабілеттілігін диагностикалау.
Негізгі әдебиет
  • -Воронков Э.Н. Твердотельная электроника; -Гаврикова Т.А., Ильин В.И., Полухин И.С. Твердотельная электроника. Расчеты полупроводниковых гетеропереходов; -Гуртов В.А. Твердотельная электроника.