Оптоэлектроника

Сипаттама: Пән келесі бөлімдерден тұрады: Оптоэлектроника - ғылыми-техникалық бағыт, қолдану әсерлерін өзара іс-қимыл оптикалық сәулелену зат. Ақпараттық сыйымдылығы оптикалық арна байланысты. Жиілігі электромагниттік тербелістер жарық, энергетикалық тығыздығы, оптикалық сәулелену ішіндегі световода, азайту көлденең өлшемдері оптикалық талшықтар.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Мақсаты.- зерделеу оптикалық әдістері, беру және ақпаратты өңдеу.
Міндет
  • Пән келесі міндеттерді қамтиды: - Оптоэлектроника-ғылыми-техникалық бағыт - Артықшылықтары - Оптикалық арналардың ақпараттық сыйымдылығы - Оптикалық талшықтың көлденең өлшемдері. - Оптоэлектронды аспап, оптрондардың түрлері.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • медициналық Аспап жасау саласындағы озық тәжірибені білу;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • медициналық техника параметрлерін зерттеу және есептеу, зерттеу жүргізу әдістемелерін және зерттеу нәтижелерін өңдеу алгоритмдерін құру;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • медициналық техника параметрлерін зерттеу және есептеу, зерттеу жүргізу әдістемелерін және зерттеу нәтижелерін өңдеу алгоритмдерін құру;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • ағылшын тілін меңгеру, халықаралық ортада жұмыс істеуге қабілетті болу, халықаралық конференцияларды, симпозиумдарды, форумдарды лингвистикалық қолдауды ұйымдастыру;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • медициналық техникаға қызмет көрсету дағдыларын үйрену және меңгеру работоспособность;
Негізгі әдебиет
  • 1. Zamorano J.L. the ESC Textbook of Cardiovascular Imaging. Springer, 2010. - 648 p. 2. Медициналық аспаптар. Әзірлеу және қолдану. Ред. Қазақ Тілі М: медициналық кітап, 2004. - 720 с., ил. 3. Медициналық құралдар, аппараттар, жүйелер және кешендер. 1-бөлім. Тех. экспресс-диагностикаға арналған әдістер мен аппараттар. Қазан, 2004. - 176 б. 4. Joseph D. Bronzino, Donald R. Peterson. Biomedical Engineering Handbook, 4th Edition. CRC Press, 2015. – 5430 p. 5. Кореневский Н.А., Попечителев Е. П. Биотехникалық жүйесі, медициналық мақсаттағы. Оқулық. Ескі Оскол: TNT, 2016. 688 б. 6. "Баян Сўлу" Ақ А., Юлдашев З. М. медициналық мақсаттағы биотехникалық жүйелерді жобалау. Биообъектілердің жағдайын бағалау құралдарын жобалау. Оқулық. Ескі Оскол: TNT, 2017. 470