Технология проектирования и производства микропроцессоров

Сипаттама: Микропроцессорларды өндіру технологиясының кезеңдері.: Өндірістің негізгі кезеңдері, кремний диоксидін өсіру және өткізуші облыстарды құру ,тестілеу ,корпусты дайындау, перспективалар, өндіріс, микропроцессорлар өндірісінің ерекшеліктері , чиптер қалай жасалады , барлығы төсеніштен басталады, төсеніш өндірісі , легирлеу, диффузия , маска жасау, Фотолитография

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Мақсаты-маманды медициналық техниканы әзірлеу, құрастыру, өндіру, пайдалану, жөндеу, сервистік қызмет көрсету, сараптау және сертификаттау саласында инженерлік біліммен қамтамасыз ету.
Міндет
  • Микропроцессорларды өндіру технологиясының кезеңдері. - Өндірістің негізгі кезеңдері - Кремний диоксидін өсіру және өткізуші облыстарды құру - Тестілеу - Корпусты дайындау - Өндіріс болашағы - Микропроцессорлар өндірісінің ерекшеліктері
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білуге саласындағы озық тәжірибені әзірлеу, медициналық аспап жасау; Түсіну ұйымдастыруды тиімді пайдалану, материалдарды, компоненттерді, жабдықтарды, алгоритмдер және бағдарламаларды есептеу параметрлерін медициналық жабдықтар; Білуге негізгі принциптері, жедел басқару, персоналды басқару, сапасын білу әдістері инновациялық менеджмент;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Зерттеу есептеуге параметрлері медициналық техниканы құрастыру әдістемесі, зерттеулерді жүргізу және өңдеу алгоритмдерін зерттеу нәтижелерін; Жобалау, құрастыру және пайдалануға арналған аспаптар мен медициналық жабдықтардың қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, пациенттер мен персонал;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Р13: медициналық техникаға қызмет көрсету тәжірибелері мен зерттеулерінің мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру, міндеттерді шешу нұсқаларын әзірлеу және талдау, салдарларын болжау; Р14: пациенттер мен қызметкерлер үшін оларды қауіпсіз қолдануды ескере отырып, медициналық жабдықтарды және олардың элементтерін пайдаланудың сенімділігін болжау қабілеті.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ағылшын тілін меңгеру, халықаралық ортада жұмыс істеуге қабілетті болу, халықаралық конференцияларды, симпозиумдарды, форумдарды лингвистикалық қолдауды ұйымдастыру;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Р19: медициналық техниканың жаңа үлгілерін, оның жұмыс принциптерін зерттеу, жұмысқа қабілеттілігін диагностикалау.
Негізгі әдебиет
  • Вагина Ж.В. Автоматика и автоматизация. Электронный учебник. Алматы, КазГАСА, 2003 Нечаев Г.К, Пух А.П., Ружичка В.А. Автоматизация технологических процессов на предприятиях строительной индустрии. Киев.: Вища школа, 2009, 280 с.