Технологии безопасности компьютерных систем

Сипаттама: Пән ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі ұғымдары мен қауіптерін, деректер мен бағдарламаларды қорғаудың техникалық, бағдарламалық және криптографиялық құралдарын, вирустардан қорғау құралдарын, пайдаланушылар деңгейінде қол жеткізуді басқаруды және аутентификация жүйелерін қарастырады. Компьютерлік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қауіпсіздік технологияларын қолдану дағдыларын қалыптастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер