Финансы бюджетных организаций

Сипаттама: Бұл курста бюджеттік ұйымдар қаржысының теориялық, практикалық және ұйымдастырушылық мәселелері: бюджеттік ұйымдардың қаржыларын ұйымдастыру негіздері, бюджеттік саланы ұйымдастыруды қаржыландыру, олардың қаржылық ресурстары кешенді баяндалған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Бұл курстың негізгі мақсаты - қаржының теориялық аспектілері, бюджет және салық жүйесінің жұмыс істеу негіздері, Қазақстан Республикасының Бюджеттік процесс кезеңдері бойынша кешенді білім беру.
Міндет
  • Курстың негізгі міндеті студенттерді бюджеттік қатынастар, мемлекеттік несие, статистикалық есептілік және заңнамалық актілер негізінде бюджеттік процесс саласында өз бетінше зерттеулер жүргізуге дайындау болып табылады
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • қаржы жүйесіндегі Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетінің рөлі мен маңызы туралы түсінікке ие болу, бюджет жүйесінің жұмыс істеу мәнін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • тұрақты өзгерістерді ескере отырып, бюджет саласында болып жатқан процестерді бағалай және талдай білу және әлемдік экономикадағы серпінді өзгермелі құбылыстар мен процестерге бейімделе білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • бюджеттік үдерістер мен құбылыстарды сипаттау негізінде стандартты теориялық және эконометриялық модельдерді құра білу, алынған нәтижелерді талдау және мазмұнды түсіндіру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • кәсіби ортаға оңай бейімделе білу, кәсіби қызметпен байланысты әр түрлі жағдайлар мен жағдайларда икемді және ұтқыр болуды үйрену
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • күнделікті кәсіби қызмет үшін қажетті жаңа арнайы білім алу дағдыларын меңгеру
Негізгі әдебиет
  • Бюджетный кодекс РК