Налоги и налоговое администрирование

Сипаттама: Салық және алымдар алу функцияларыны жүзеге асырумен, салықтық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін жауапкершілікке тарту және салықтық бақылау іс-шараларын өткізумен байланысты уәкілетті билік органдарының қызметі зерделенеді

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер