Компьютеризация бухгалтерского учета

Сипаттама: Курс есепті компьютерлендірудің теориялық және тәжірибелік аспектілерге арналған, соның ішінде студенттер "1 С: Кәсіпорын 8. Қазақстанға арналған бухгалтерия" бағдарламасында бухгалтерлік есепті жүргізу әдісімен үйрену. Ол бастапқы мәліметтерді енгізу, ақшалай қаражаттар есебінің және еңбекақы, қорлар, негізгі құралдар, материалдық емес активтер есебінің ерекшеліктерін және т.б. қамтиды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • «1 С: Кәсіпорын 8. Қазақстанға арналған бухгалтерия» бағдарламасының қолдануымен есеп операциялады ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған режимінде орындау бойынша студенттерде теориялық білім, тәжірибелік қабілеттер мен дағдылар құру
Міндет
 • «1С: Кәсіпорын 8. Қазақстанға арналған бухгалтерия» бағдарламасы арқылы есепті компьютерлендірудің теориялық және тәжірибелік негіздерін оқу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • "Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру" пәннің басқа экономикалық пәндер арасындағы орнын ажырата білу, оның пәні, әдістері және негізгі түсініктерімен танысу
 • Бухгалтелік есептің мәліметтерін компьютерлік және автоматтандырылмаған өңдеулері арасында айырмашылықтарын ажырата білу
 • «1 С: Кәсіпорын 8. Қазақстанға арналған бухгалтерия» бағдарламасының мүмкіндіктерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • «1 С: Кәсіпорын 8. Қазақстанға арналған бухгалтерия» бағдарламасын қолданумен кәсіпорынның есеп жұмыстарының тиімділігін арттыру үшін автоматтандырылған есепті ұйымдастыру бойынша меңгерген білімдерін қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • «1 С: Кәсіпорын 8. Қазақстанға арналған бухгалтерия» бағдарламасын қолданумен шаруашылық жүргізуші субъектінің жұмыс тиімділігін және бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін есеп айырысу операцияларын дұрыс орындай білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Есеп процесінде коммуникативті міндеттерді шешу үшін заманауи техникалық құралдарды және ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіндігі
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Күнделікті кәсіпқой қызметін жүзеге асыру үшін, білім деңгейін кеңейту және жаңғырту дағдыларына ие болу
Негізгі әдебиет
 • Картамысова Р.С. 1 С: Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана. Самоучитель. - Алматы: LEM (Лем), 2012. – 116 с.
 • 1 С: Предприятие 8.3. Конфигурация «Бухгалтерский учет для Казахстана». Руководство по ведению учета (описание типовой конфигурации). - Москва: 1С, 2015
 • Кацуба О.Б., Фадеева Е.А. 1 С: Бухгалтерия 8.0: Практический самоучитель. – М.: Альфа – пресс, 2017
 • Брыкова Н.В. Автоматизация бухгалтерского учета в программе 1 С: Бухгалтерия. – М.: Академия, 2015
 • Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учет и финансовой отчетности» № 234 - III от 28.02.2007 г.