Основы технологии редкометальной промышленности

Сипаттама: Біркелкі емес жүйелердің бөліну әдістері (сорбциялау, сүзу, центрифугалау, дымқыл бөлу, электротазалау, экстракция). Әдістердің, сипаттамалардың, артықшылықтардың және кемшіліктердің мәні. Бөлу үрдісінің материалдық тепе-теңдігі. Сирек металдар өндірісінде қолданыстағы және жаңа технологияларды зерттеу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Изучение студентами ключевых понятий и основ технологий редкометалльной промышленности.
Міндет
  • - сформировать у обучающихся системное понимание об основных понятиях основ технологий редкометалльной промышленности; - изучить теоретические и практические вопросы в области основ технологий редкометалльной промышленности; - освоить методы расчета типовых задач.
Негізгі әдебиет
  • 1. Алымов М.И. и др. Физическое материаловедение: Учебник для вузов: В 6 т. Том 5. Материалы с заданными свойствами / под ред. Калина Б.А. М.: МИФИ, 2008. 672 с. 2. Matyasova V.E., Nikolaevskii V.B., Alekberov Z.M. Hydrolysis of Sodium Beryllate in Beryllium Hydroxide Production Technology // At. Energy. 2017. Т. 121, № 3. С. 192–196. 3. Matyasova V.E. и др. Ion-Exchange Processes in the Reprocessing of Sulfate Solutions and Pulps with Production of High-Purity Beryllium Compounds // At. Energy. 2016. Т. 119, № 6. С. 408–413. 4. Vidal E.E., Yurko J.A., Smith K. Modern Beryllium Extraction: A State-of-the-Art Kroll Reduction Plant // Rare Met. Technol. 2015. 2015. Т. 2015. С. 27–36. 5. Basargin N.N., Miroshnichenko O. V. Beryllium(II) sorption from aqueous solutions by polystyrene-based chelating polymer sorbents // Russ. J. Inorg. Chem. 2012. Т. 57, № 5. С. 758–762.