Численные методы

Сипаттама: Пәннің мақсаты: студенттерді шынайы әлем заңдылықтарын математикалық моделдеу үрдісінің барысында пайда болатын міндеттерді шешудің компьютерлік бағытталған есептеу алгоритмдерін әзірлеуге және тәжірибелік қызметте үйренген заңдылықтарды қолдануға дайындау

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер