Гидрогазодинамика

Сипаттама: Гидрогазодинамика-Сұйықтық пен газ қозғалысының және тыныштық заңдарын және осы заңдарды практикалық есептерді шешуде қолдану әдістерін зерттейтін ғылым. Гидрогазодинамика сұйық және газ қозғалысының заңдарын зерттейді. Гидродинамикада арналар мен құрылыстардағы Сұйықтықтар мен газдар ағынын қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты: Жылулық процестерінің гидрогазодинамика негіздері заңдарына құбырлардың, әртүрлі гидротехникалық және су тазарту ғимараттары, гидромашина және әртүрлі техникада қолданылатын гидравликалық құрылғылар есебі негізделген.
Міндет
  • Пәннің міндеттері: - Жылулық процестерінің гидрогазодинамика негіздері пәнін білу құбырларды, гидротехникалық ғимараттарды, тазалау ғимараттарын және сорғыш станцияларын есептеп, жобалауда өте маңызды. Көптеген құбырлардың (ауа, су, газ,бу өткізуші құбырлар) есебі, гидравликалық және ауа үрлеуіш машиналарды (сорғыштар, турбиналар және т.б) құрастыруда гидравлика заңдары қолдануға үйрету және негізгі бағыттаушы пәндермен тығыз байланыста екенін түсіндіру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Зерттелген құбылыстар мен процестерді физикалық және математикалық модельдеу негіздерін, типтік әдістемелер бойынша есептеулерді меңгеру, қозғалтқыш энергия қондырғыларының параметрлерін есептеу үшін қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді және жұмыс денесі, жылу тасығыш немесе сұйықтық пен газды энергия тасығыш ретінде пайдаланатын басқа да күрделі техникалық объектілерді пайдалану.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Студенттерді жобалау әдістерімен және жұмыс денесі, жылу тасығыш немесе сұйық пен газды энергия тасығыш ретінде пайдаланатын оларды жаңғыртуға, олардың пайдалану сипаттамаларын жақсартуға, экологиялық қауіпсіздікті арттыруға, еңбек жағдайларын жақсартуға, жобалауды автоматтандыру құралдарын және оларды әзірлеудің озық тәжірибесін пайдалана отырып, ресурстарды үнемдеуге байланысты олардың алгоритмдері.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • жүйелі және кәсіби құзыреттерді қалыптастыру студенттерді жұмыс денесі, жылу тасығыш немесе сұйық пен газды энергия тасығыш ретінде пайдаланатын энергетикалық және технологиялық жабдықтарды дұрыс пайдалану мен жөндеуді қамтамасыз етуге, технологиялық жабдықты жоспарлауға және сынақтан өткізуге қатысуға дайындау
Негізгі әдебиет
  • 1. Лапшев, Николай Николаевич. Гидравлика: учеб.: рек. УМО / Н. Н. Лапшев, 2010. - 270 с. 2. Петров, Александр Георгиевич. Аналитическая гидродинамика:учеб.пособие / А.Г. Петров, 2010. - 519 с. 3. Малашкина, В.А. Гидравлика: учеб. пособие.- 2-е изд. стереотип.- М.: Моск. горный ун-т, 2012.- 103 с. ЭБС. Университетская библиотека online. 4. Метревели, Виктор Николаевич. Сборник задач по курсу гидравлики с решениями [Текст] : учеб.пособие: доп. Мин. обр. РФ / В. Н. Метревели, 2008. - 192 с. 5. Гидрогазодинамика. Часть I. Гидравлика: учеб. пособие/ АмГУ, ЭФ: М.В.Гриценко и [и др.].- Благовещенск: Изд-во Амурск. гос. ун-та, 2008.- 75 с. 6. Чугаев, Роман Романович. Гидравлика [Текст]: (Техническая механика жидкости): учеб. / Р. Р. Чугаев, 2008. - 672 с.