Возобновляемая энергетика

Сипаттама: Жүйелік және пән аралық кең ұғымдағы энергетиктерді дайындау экологиялық проблемаларды шешудің бір жолы. Энергия қорларын үнемдеу бүгінгі күннің аса маңызды міндеттерінің біріне айналды. Өнеркәсібі дамыған әлемнің барлық мемлекеттерінде энергия үнемдеу шаралары дұрыс жолға қойылған. Сондықтан әлем қайта қалпына келетін жергілікті энергия көздерін энергия үнемдеудің басты қайнар көзі ретінде қабылдап отыр.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәнді оқыту мақсаты – - Экологиялық ойлаудың орталығын қалыптастыру, студенттердің экологиялық әлеуметтік тәрбиесін, жауапкершілігін, шығармашылық қабілеттілігін дамыту. - Әр түрлі экологиялық білім саласындағы қазіргі заманғы интегративті курстарды пайдалану және жасау. - Проблеманы өз бетінше шешіп талдай білу қабілетін дамыту, нақты жүйені дамыту, жүйелік әдістегі оңтайлы экологиялық шешімдер қабылдай білу. Қалпына келетін энергия көздерін пайдаланудың экономикалық тиімділігі де бар. Атап айтсақ, оны электр қуатын өндіру және жеткізу үшін қолдану арқылы Қазақстанның энергияға тапшы өңірлерінде үнемділікке қол жеткізуге болады. Сонымен қатар қайта қалпына келетін энергетика елдің шалғай өңірлерін дамытудың маңызды факторына айналмақ.
Міндет
  • Жаратылыстанудың концепциясын түсіну, әдістемелік ғылыми танымның негіздерімен танысу; Табиғатты тиімді пайдалануды және табиғатты қорғаудың халықаралық тәжірибелерін үйрену; Қабілеттікті қалыптастыру, Қазақстан Республикасының экологиялық саясатының және экологиясының дамып, жетілуіне жеке үлесін қосу; Әдеттенуі шарт:энергетикадағы жұмысын бақылауды ұйымдастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Ойлау дүниетанымы кең мен мәдениеті жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін жаңартылатын энергия саласындағы негізгі білімді игеру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Өлшеулер мен бақылау, сондай-ақ жаңартылатын энергия көздерін, шолу жасау үшін деректер дайындау, баяндамалар мен ғылыми мақалалардың саласында зерттеу сипаттамасы
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өндірісте қалпына келетін энергия көздерін өндіргенде экологиялық қауіпсіздікті сақтау, энерго және ресурс қорғау шараларында және экоқауіпсіздік шараларын дайындау және оларға қатысу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • командада жұмыс істеу алғыр, инабатты өзінің көзқарасы, ұсыну жаңа тынымдарды
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Магистратураға күнделікті кәсіби және үздіксіз білім беру үшін қажетті жаңартылатын энергия бағытында жаңа білім алу дағдыларына ие болу
Негізгі әдебиет
  • Основная литература 1. Сибикин, Юрий Дмитриевич. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии [Текст] : [учеб. пособие] / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин, 2009. - 232 с. 2. Безруких , Павел Павлович. Использование энергии ветра [Текст] : техника, экономика, экология / П. П. Безруких , 2008. - 197 с. Дополнительная 1. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии [Текст] : учеб.- метод. комплекс для спец. 140101-тепловые электрические станции / АмГУ, Эн.ф., 2007. – 75. 2. Денк, Святослав Отеллович. Энергетические источники и ресурсы близкого будущего [Текст] / С. О. Денк, 2007. - 325 с. 3. Мельников В.Д. Энергетические ресурсы Амурской области [Текст] / В. Д. Мельников, Е. В. Мельников, Б. И. Шестаков, 2001. - 32 с.