Химия в отрасли

Сипаттама: Әр түрлі отын түрлерінің жануы кезінде жылудың, сондай-ақ электр энергиясын өндіретін айналмалы турбиналардың энергиясына геотермиялық жылуды түрлендірудің химиялық процестері қарастырылады. Судың негізгі термодинамикалық қасиеттері, физикалық-химиялық, технологиялық сапа көрсеткіштері, жылу энергетикасы объектілерінде қолданылатын отынның қасиеттері, жылуэнергетикалық қондырғылар мен жылумен жабдықтау жүйелерін пайдалану процесінде жылу тасымалдағыштың сапасын басқару әдістері оқытылады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер