Физико-химические основы процессов обогащения

Сипаттама: Химиялық айналулар теориясын және физикалық параметрлердің химиялық процестерге және химиялық құрамның физикалық қасиеттерге әсерін, байыту жүйелерінде жасалатын айналуларды талдау үшін Физикалық химия әдістерін зерттейді, өндірістік процестерді жүргізу үшін неғұрлым қолайлы жағдайларды таңдауға мүмкіндік береді. Гомогенді және гетерогенді ортадағы химиялық реакциялардың жылдамдығы мен молекулалық механизмін зерттейді. Заттардың коллоидтық жағдайы және беттік құбылыстар туралы ілім.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер