Теория и практика основных процессов переработки минерального сырья

Сипаттама: Флотациялық, гравитациялық, магнитті, электрлік байыту теориясы мен практикасы және полиметалдық, мыс-мырыш және құрамында алтыны бар кендерді өңдеудің арнайы әдістері бойынша ақпараттан тұрады. Кен құрамындағы бағалы минералдарды алу үшін флотациялық-гидро-пирометаллургиялық әдістермен құрама түсті металдардың қиын байытылатын кендерін өңдеу сұлбалары қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер