Землеустроительные аспекты ландшафтного проектирования в землеустройстве и кадастре

Сипаттама: Пән ландшафтты жобалаудағы ландшафттардың жіктелуін, адам қызметінің ландшафтын өзгерту дәрежесін, жерге орналастырудағы және кадастрдағы ландшафттық жобалаудың объектісі ретінде табиғи және жасанды ландшафттарды, сондай-ақ ландшафттық жобалаудың негізгі объектілерін оқытудан тұрады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Жерге орналастыру және кадастрдағы ландшафтық жобалау облысындағы магистранттардың алған білімі, жаңа нысанды құрастыру немесе қолданыстағы нысандарды реконструкциялаудың мүмкіндігін ұсынуды меңгеру.
Міндет
 • Магистранттардың жерге орналастыруды жобалау мәселелерін шешу барысындағы экологиялық ой-санасын дамыту; - шаруашылық ҚОӘБ және басқа да әрекеттерді жүргізудің мақсаты туралы ұсыныс беру, ҚОӘБ әдісін оқыту; - шаруашылық әрекеттердің қоршаған ортаға әсерінің түрлері мен типтерімен таныстыру; - жерге орналастыруды жобалаудың нормативті-құжаттық базаларынмен таныстыру; - ландшафт жағдайының, олардың компоненттерінің қалыптасуы және бағалау жүйесі мен принципі туралы ұғым беру; - жерге орналастыруды жобалау негізін, жерге орналастыру мен кадастрдағы геоэкологиялық ерекшеліктерді ескере отырып, қабылдау; - жобалық –ізденіс жұмыстарын орындау; жерге орналастыруды жобалау, жерге орналастыру және кадастр саласындағы мәселелер мен іс-жүзіндік тапсырмаларды шешу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жерге орналастыру және кадастр облысындағы ісжүзіндік мәселелер мен тапсырмаларды шешу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Өзінің өмірлік маңызды философиялық мәселелерін аргументті және ерікті түсіндіре білу қабілеті. Жерге орналастыруды жобалау облысында іс-жүзіндік әрекетінде және зерттеулері тәжірибесін критикалық бағалау, талдау және біріктіре білу қабіледі.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Мәдениетті ойлай білу, жалпылауға қабілеттілігі, талдау, критикалық ойлау, систематизация, болжау, мақсат қоя білу және оған жету жолы, жерге орналастыру аспектісін ландшафтық жобалауды қамту қабілеті.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жерге орналастыруды жобалау жүйесінде, болжау жүйесінде, жерді тиімді пайдалануды жобалаудағы зерттеу және жобалауды ұйымдастырудағы дағдысын, икемін іс-жүзінде пайдалану қабілеті
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Құқық принциптерімен негізгі функцияларын сипаттауға дайындығы және қабілеті, Жерге орналастыруды жобалау облысында құқықтық нормативті актыларды дайындау және пайдалану.
Негізгі әдебиет
 • Дьяконов К. П., Дончева Л. В.Экологическое проектировагние и экспертиза: Учебник для вузов / К. Н. Дьяконов, Л В. Дончева. — М.: Аспект Пресс, 2005. - 384 с.
 • Спектор М.Д. Земельные отношения и землеустройство.- Астана, 2005.
 • Максимов В.А. Кадастровое зонирование, оценка и налогообложение земель. – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2011.
 • Аксянова Т.Ю., Козлова А.Н., Романова А.Б., Гановова Г.А. Ландшафтное проектирование. - Красноярск, 2003. -151 с.