Современные проблемы трансформации и мелиорации земель

Сипаттама: Алқаптардың құрамы мен алқаптарын оңтайландыруы, экологиялық тұрақты және орнықты агроландшафтты қалыптастыруы құрғату, суару, мәдени-техникалық жұмыстарды, жерді жақсарту жөніндегі іс-шараларды жүргізуді көздейтін алқаптарды трансформациялау және жақсарту жолымен қол жеткізіледі. Курс ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің трансформациясы мен мелиорациясының қазіргі заманғы мәселелерін зерттеуге бағытталған.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Табиғи ландшафтқа антропогенді әсердің ықпалы нәтижесінде пайда болатын экологиялық проблемалар бойынша магистранттардың білім алуы, Ауыл шаруашылыққа тағайындалған жерлердің мелиорация және транформациялық мәселелері. Зерттеудің қазіргі заманғы тәсілдерімен экожүйені функциональды ұйымдастыру кеңістіктік дифференциация туралы теориялық және практикалық білімдер жүйесін қалыптастыру.
Міндет
 • Ауыл шаруашылыққа тағайындалған жерлердің мелиорация және транформациялық мәселелерін үйрену, қазіргі заманғы экожүйенің сипаты, қозғалған антропогенді ықпалдың қолданыстағы немесе басқа шараларын үйренеу. - Ландшафты-экологиялық зерттеудің негізі бағытымен танысу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Ауыл шаруашылыққа тағайындалған жерлердің мелиорация және транформациясы облысындағы мәселелер мен практикалық тапсырмаларды шешу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Өзінің өмірлік маңызды философиялық мәселелерін аргументті және ерікті түсіндіре білу қабілеті. өзінің өмірлік маңызды философиялық мәселелерін аргументті және ерікті түсіндіре білу қабілеті облысында іс-жүзіндік әрекетінде және зерттеулері тәжірибесін критикалық бағалау, талдау және біріктіре білу қабілеті. Ауыл шаруашылыққа тағайындалған жерлердің мелиорация және транформациясы облысындағы іс-жүзіндік әрекеті және зерттеулері тәжірибесін критикалық бағалау, талдау және біріктіре білу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Мәдениетті ойлай білу, жалпылауға қабілеттілігі, талдау, критикалық ойлау, систематизация, болжау, мақсат қоя білу және оған жету жолы, ауыл шаруашылығына тағайындалған жерлердің мелиорация және транформациясының қазіргі заманғы проблемаларын қамтуды білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жерге орналастыруды жобалау жүйесінде, болжау жүйесінде, жерді тиімді пайдалануды геоэкологиялық бағыт негізінде жобалаудағы зерттеу және жобалауды ұйымдастырудағы дағдысын, икемін іс-жүзінде пайдалану қабілеті
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Құқық принциптері және негізгі функцияларын сипаттауға дайындығы және қабілеті, ауыл шаруашылыққа тағайындалған жерлердің мелиорациясы облысына қатысты құқықтық нормативті актыларды дайындау және пайдалану.
Негізгі әдебиет
 • Виноградов Б.В. Основы ландшафтной экологии. М.: ГЕОС,1998. 418 с.
 • Виноградов Б.В. Аэрокосмический мониторинг экосистем. М.: Наука, 1994. 320 с.
 • Востокова Е.А., Сушеня В.А., Шевченко Л.А. Экологическое картографирование на основе космической информации. М.: Недра, 1998 а. 220 с.
 • Голубев Г.И. Геоэкология. М.: ГЕОС. 1999, 337 с.