Организационно-хозяйственное устройство сельско-хозяйственных предприятий

Сипаттама: Курс ауыл шаруашылығы өндірісін ұйымдастыруды зерттеуге бағытталған: кәсіпорындар құру, ұйымдастыру құрылымдары, кәсіпорындарды операциялық басқару, бизнес-жоспарлау мазмұны және ауыл шаруашылығы өндірісін ұйымдастыру-шаруашылық жоспарлау.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пәнмен танысу және оның болашақтағы инновациялық дамуы.
Міндет
 • Пән бойынша аналитикалық, ғылыми-зерттеу және педагогикалық жұмыстар жүргізу дағдыларын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жер заңнамасын білу, жерге орналастыру және кадастр жұмыстарының әдістерді.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Техникалық тапсырмаларды әзірлеу тәсілдері мен автоматтандырылған тәсілдерді жоспарлау жер ресурстарын қолдануға көмектеседі;
 • Жоба жоспарлау және орындау кезінде экология-экономикалық тиімділігінің анализін білім әдісі арқылы қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ғылыми-зерттеу нәтижелерін көрсетуде зерттеу әдісін таңдау және алдына мақсат қою қабілеті;
 • Өз бетімен ғылыми-зерттеу немесе өнеркәсіптік жұмыстарды қазіргі заманға сай технологиялармен өңдеу, жер-мүлік қатынасы аумағында қолданылатын аспаптар мен зерттеу әдісі;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жұмысшының жұмыс істеу әдісін, сапаға баға беру әдісін және де жұмысшының еңбек нәтижелерінің әдістерін білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Ғылыми-зерттеу, өнеркәсіптік-технологиялық шешім қабылдау үшін көпфункциналды, сандық, мультимедиалық, кеңістіктік, модельдеу технологияларын еңгізу.
Негізгі әдебиет
 • Максимов В. А. Организация производства землеустроительных работ: Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2011
 • Ткачук С.А. Управление земельными ресурсами. Госагропром СССР. – Целиноград: Целиноградский СХИ, 1986
 • Мауль Я.Я. Экономика и экология землепользования. - Алматы: Кайнар, 1991