Архитектурная комбинаторика и эргономика

Сипаттама: Пәні эргономикалық аспектілермен және оларды заманауи сәулеттік және қала құрылысы жобалау практикасында қолдануда комбинаториканың (модульдік, трансформация, ассоциативті кескін, комбинациялар және т.б.) негізіндегі сәулет объектілерін қалыптастыру тұжырымдамалық және формальды принциптерін зерттеуге бағытталған.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер