Архитектурная критика

Сипаттама: Пәндерді меңгеру барысында студенттер архитектуралық сын тұрғысынан, типологиямен және сын-ескерту жанрларымен танысып, сәулетшінің жұмысын сыни бағалауға әдістемелік тәсілдермен танысады. Сыншылдық сәулеттік дизайнның шығармашылық үдерісінің маңызды және ажырамас бөлігі ретінде қарастырылады. Архитектуралық сын-ескерту архитектуралық қызметтің ауызша түрінің әртүрлі жағын ашатын бірнеше зерттеу деңгейіне ие.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер