Информационная безопасность и технология защиты информации

Сипаттама: Пәнді игерудің мақсаты ақпараттық қауіпсіздік пен ақпаратты қорғау технологиясының мәнін, олардың ұлттық қауіпсіздік жүйесіндегі орнын ашу, ақпараттың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің теориялық, әдіснамалық және ұйымдастырушылық негіздерін анықтау болып табылады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер